lej domen

Du kan leje Domen, både som forening og privatperson.
For at høre mere om at leje Domen skal du kontakte Carsten Clemmensen på mail carsten.clemmensen@brk.dk eller på telefon 56 92 17 50.

Domen i Allinge er opført i samarbejde mellem BL Danmarks Almennyttige Boliger, Lokale- og Anlægsfonden og Bornholms Regionskommune. Domen har været et samlingspunkt under Folkemødet i Allinge siden 2012 og blev gjort permanent i 2014. Under Folkemødet er Domen forsamlingshus, men resten af året skal den danne rammerne om udstilling, debat, kulturelle aktiviteter og meget andet.

Domens historie

BL's Dome - Et hus til fællesskab

Tekst: BL's Dome er tegnet af Tejlgaard og Jepsen og opført af BL – Danmarks Almene Boliger i samarbejde med Bornholms Regionskommune med støtte fra Lokale og Anlægsfonden.

Domen var oprindelig en midlertidig pavillon til Folkemødet i Allinge i 2012 og 2013. Den er nu en permanent bygning, som både skal være et forsamlingshus til det årlige Folkemøde og danne ramme om udstilling, debat og kulturelle aktiviteter resten af året.

Et arkitektonisk eksperimentarium

Domen har en karakteristisk kuppelformet arkitektur. Den geodætiske kuppel er en urform i arkitekturens historie og en form, som er særlig velegnet til at skabe en stærk følelse af intimitet og fællesskab. Her er kuppelformen opløst og trukket fra hinanden. Det skaber dynamik og opholdspladser, nicher, et stort lysindfald, udkig til havet og læfyldte udvendige terrasser.

Bygningen er opført med betonfundament, et bærende træskellet og facader i plexiglas. Domen er et byggeteknisk eksperimentarium, som ikke er afsluttet. Huset vil løbende være ramme for afprøvning af forskellige materialer og konstruktioner.

Et hus til Bornholm

Domen er bygget af en industrielt fremstillet grundkonstruktion suppleret af lokale materialer fra Bornholm. Øen bidrager således til huset, ligesom huset bidrager til øen.

Charter for Domen

BL lod i 2014 en dome opføre i Allinge til brug for såvel Folkemødet 2014 som kommende Folkemøder. I den del af året, hvor domen ikke anvendes af BL under Folkemøderne, kan andre anvende domen under forudsætning af, at aktiviteterne i høj grad lever op til følgende retningslinjer.

Udvikling
Domen skal give nye muligheder for Bornholms fritids- og
kulturliv i synergi med øens eksisterende tilbud.

Tiltrækning
Domen skal fungere som et vartegn for Bornholm og tiltrække aktiviteter fra
hele øen og resten af Danmark.

Fællesskaber
Domen skal forene og forsamle Bornholms borgere i et demokratisk rum og
anspore til samvær og intimitet.

Arkitektur
Domen er indrettet til moderne aktiviteter og det særegene rum skal præge bygningens
anvendelse og bidrage positivt til omgivelserne.

Tilgængelighed
Domen skal fungere som et alsidigt rum og stedets faciliteter skal indbyde til
en mangfoldighed af aktiviteter.

Mangfoldighed
Domen skal være et sted for alle bornholmere og skal benyttes til kulturelle
og folkelige aktiviteter.

Kontinuitet
Domen skal være i varig udvikling og skal anspore til traditioner og
tilbagevendende aktiviteter.

Værdi
Domen skal bidrage med kulturel, social og æstetisk værdi og være et dagligt aktiv
for det omkringliggende samfund.

Selvorganisering
Domens anvendelse skal defineres af brugerne, så Domen under alle tider ses som en meningsfuld del af Bornholms fritids- og kulturliv.

Forankring
Domen skal understøtte skaberkraft og give lokalt ejerskab ved at involvere Bornholms borgere, institutioner og erhvervsliv i fælles aktiviteter.